PGD Dolnji Logatec
Intervencije 2012 | Prostovoljno Gasilsko Društvo Dolnji Logatec
LOGATEC – NAŠ GASILSKI OKOLIŠ NEKOČ IN DANES

Naselje Logatec se prvič omenja kot Longaticum v rimski dobi. Skozenj je vodila rimska cesta iz Emone proti Ogleju. Čez logaško ozemlje je bila v srednjem veku speljana pot iz Ljubljane v Planino in Vipavo, ki se je v Logatcu odcepila proti Rovtam in Poljanski dolini. Naselitev se je osredotočila na kotlinsko dno, kjer so se razvili obcestni zaselki, ti pa so v novejši dobi prerasli v celovito urbano naselje.

Do prihoda železnice je bil Logatec pomembno furmansko naselje. Po dograditvi južne železnice leta 1857 pa je tovorništvo v kraju propadlo, pomembnejši gospodarski panogi pa sta postali poljedelstvo in predvsem gozdarstvo. Med svetovnima vojnama je postal Logatec središče okraja. Po drugi svetovni vojni je število prebivalcev hitro naraščalo, zlasti po letu 1970 je to rast spremljala gradnja številnih stanovanjskih blokov in hiš. Razvijali so se kombinat lesne industrije, kartonažna tovarna in manjša tekstilna tovarna – Konfekcija Logatec. Močno se je razvila tudi obrt. K vsemu temu je pripomogla lega ob cesti in železnici. Kljub pestrosti gospodarskih panog se danes precej krajanov vozi na delo v druge kraje, največ v Ljubljano. 

Logatec 
avtor fotografije: Andrej Korenč


Danes mesto Logatec (nekdanji Dolenji Logatec) izjemno hitro napreduje v vseh pogledih. Gradnja dveh obrtnih con (za KLI-jem in v Zapolju) je močno zaznamovala kraj in njegov razvoj. Zelo se povečuje gradnja stanovanj in stanovanjskih hiš, nastajajo nove soseske, saj dobre prometne povezave bližajo kraj Ljubljani. Povečevanje števila prebivalcev seveda zahteva hitro in učinkovito reševanje infrastrukturnih problemov, z večanjem števila ljudi se povečujejo potrebe po otroškem varstvu, osnovnem šolstvu, zdravstvu …

Področje današnje Krajevne skupnosti Naklo obsega 25,3 kvadratnega kilometra površine in šteje približno 6050 prebivalcev. Leži na 476 metrih nadmorske višine. Danes je nekdanji Dolenji Logatec upravno središče občine. Poleg tega so tu tudi pomembne ustanove: zdravstveni dom, glasbena šola, matična knjižnica in Narodni dom, v katerem poteka bogat kulturni program, saj v kraju delujejo mnoga izvrstna, v državnem in meddržavnem merilu prepoznavna društva in dejavnosti – godbena, zborovska ter mažoretna. Tudi področje športnih dejavnosti dobiva z novo športno dvorano nov elan. Logaški športniki so še zlasti uspešni v košarki, odbojki, namiznem tenisu in smučanju.

Staro mestno jedro tvorijo zanimive stavbe: stara občina, župnišče in cerkev sv. Nikolaja. Na Čevici je pod cerkvijo sv. Jožefa vodnjak – Tolazzijeva štirna, ki vsako leto na kresni večer gosti etnološko glasbeno prireditev Večer pri vodnjaku. Na križišču Cankarjeve in Notranjske ceste stoji spomenik – kapela sv. Jožefa, ki je bila leta 1922 preurejena v spomenik žrtvam prve svetovne vojne. Načrt zanjo je pod vodstvom arhitekta Jožeta Plečnika izdelal njegov učenec Ciril Oblak. Prava paša za oči sta tudi notranjosti obeh cerkva. 

Popotniki Logatec prepoznajo po Napoleonovem drevoredu, ki je bil zasnovan v času Ilirskih provinc in ga sestavlja 290 lip in lipovcev, s 1900 metri pa je eden najdaljših in najbolj znanih obcestnih dvorednih drevoredov ter razglašen za spomenik oblikovane narave. Od naravnih znamenitosti velja omeniti še ponor Jačka, kjer v podzemlje izginja potok Logaščica, ki odteka v zahodne izvire Ljubljanice pri Močilniku na Vrhniki. Ob obilnejših padavinah gladina vode močno naraste, v preteklosti (nazadnje leta 1979) je pogosto poplavila številne hiše in ceste v dolnjem Logatcu.

Posebna zanimivost je tudi Logaška jama, ki so jo odkrili leta 1962. Ima 30 metrov globoko brezno, pod katerim je skoraj vodoraven rov, ki si ga lahko obiskovalci ogledajo le v spremstvu jamarjev na tradicionalnem spustu v Logaško jamo. Za ljubitelje rekreacije je zelo priljubljen hrib Sekirica z okolico, ki nudi užitke poleti in pozimi.

Logatec
 

Nekdanji Dolenji Logatec, zdaj samo Logatec, postaja mestno središče z vsemi tipičnimi elementi. Poleg vsega naštetega ga s svojo vpetostjo v življenje kraja in ljudi zaznamuje tudi Prostovoljno gasilsko društvo Dolnji Logatec.

Naše društvo je s svojo 4.kategorijo osrednje gasilsko društvo v občini Logatec, zato poleg področja KS Naklo po potrebi pomaga na intervencijah tudi na območju ostalih šestih KS. Pokrivamo pa tudi primorsko avtocesto v smeri Logatec - Vrhnika in Logatec - Unec.

Untitled Document